FMCB Free Mcboot Finland

FMCB Configurator -opas
Kirjoittanut JNABK
On kaksi tapaa konfiguroida Free McBoot, käyttäen Configurator -ohjelmaa PS2:lla asennuksen jälkeen tai käsin luoda CNF -tiedosto tietokoneella ja sisällyttää se asennukseen laittamalla se kansioon FMCB_CFG.

FMCB Configurator -ohjelman käyttäminen
Kun asennus on onnistunut voit mennä suoraan konfigurointi ohjelmaan valitsemalla fmcb configurator valikon yläosasta.
Ensimmäiseksi näet näppäin asetelma valinnan, joka tarkoittaa mitä sitä mitä näppäintä haluat käyttää OK ja Cancel näppäiminä, joten valitse se jota mieluiten käyttäisit. Ruudun alareunassa näet selosteen mitä mistökin näppäimestä tapahtuu.


Seuraavaksi päävalikko avautuu.....

Oletus esimerkki:FREEMCB.CNF ladataan oletuksenamc0:, ellei FREEMCB.CNF ole muistitikun juuressa joka on liitettynä konsoliin.

Load CNF from MC0
        Lataa CNF muistikorttipaikasta 1
Load CNF from MC1
        Lataa CNF muistikorttipaikasta 2
Load CNF from Mass
        Lataa CNF konsoliin liitetyltä USB laitteelta


Configure E1 launch keys...
Configure E2 launch keys...
Configure E3 launch keys...

Oletus esimerkki:


Tässä voit konfiguroida ohjelmien sijainnin jotka ladataan näppäimen painalluksella, Configure E1 launch keys... on ensimmäinen sijainti josta käynnistysohjelma etsii ohjelmaa ladattavaksi, jos ei löydy, se etsii seuraavasta kokoelmasta ohjelmaa joka on laitettu kyseisellä näppäimelle Configure E2 launch keys... on toinen sijainti asetus, sitten konfigroi E3 launch keys.... joka on kolmas sijainti kokoelma. Jos tiedostoja ei vieläkään löytynyt näistä sijainneista jotka näppäimelle oli asetettu, ladataan oletus OSD, ellet ole muuttanut sitä oletuksesta.

Alhaalla näppäin selosteessa näet  [] : Map to any MC
Painamalla neliötä voit asettaa sijainniksi mc?:/ joka tarkoittaa molempia muistikortteja kummassakin muistikorttipaikassa. Joten voit asettaa kaksi eri kansiota muistikortille ja silti laittaa muistikortin muistikorttipaikkaan 1 tai 2 ja FMCB etsii molemmista kansioista.

Esimerkki:

mc?:/BOOT/BOOT.ELF
mc?:/BADATA-SYSTEM/BOOT.ELF

Näin saat fmcb etsimään kummastakin kansiosta kummaltakin muistikorttipaikalta, antaen mahdollisuuden etsiä neljästä eripaikasta vain kahdella merkinnällä.

Vaaditut ohjelmat on esikonfiguroitu käyttämään oletusasetuksia kuten esimerkki kuvassa yläpuolella.

Tämä on erittäin kätevää jos tilaa muistikortilla halutaan säästää, voit laittaa kaikki ohjelmat Configure E1 launch keys... valinnassa haettavaksi mass:/ {muistitikulta} ja sitten asettaa Configure E2 launch keys... valinnassa samoja ohjelmia etsittäväksi samalta tai toiselta muistikortilta käyttäen mc?:/ FOLDER/FILE.ELF.
Tämä tekee työskentelyn helpommaksi kun käytetään useampia muistikortteja ja/tai muistitikkuja.

Useimmille riittä pelkkä Configure E1 launch keys..., konfigurointi mutta edistyneemmille tämä on erittäin kätevää kun käytetään useampia laitteita.


OSDSYS asetusten konfigurointi...

-OSD Asetukset valikko:


--Hacked OSDSYS

ON - Oletus Näyttää listan ohjelmisto Sony:n päävalikossa jotka voi käynnistää.
OFF - Kytkee pois OSD Hack:n

--Configure Item:
Paina Vasemmalle tai Oikealle valitaksesi arvo 1:stä 100:n

---Name:  Näkyy OSD valikossa {Sony päävalikko}

---Path1: Ensimmäinen sijainti josta FMCB etsii
---Path2: Toinen sijainti josta FMCB etsii
---Path3: Kolmas sijainti josta FMCB etsii

Näissä voit määritellä ja anta uuden nimen ohjelmille jotka näkyvät Sonyn päävalikossa.
Voit valita 100 eri ohjelmaa jotka linkitetään näkyväksi Sonyn päävalikossa.

Pressing L2 will allow you to copy the selected Item and  you can  paste  {press R2} it into another Item number by pressing < | >, if you wish to re-arange them for your OSD menu. This way you dont need to input everything all over. A small pop-up window appears when you press R2 to Paste showing the info your about to change and asks for a confirmation.  Press Cancel or OK button.

The 3 sets of paths will be the search order the  launcher will follow when booting the selected app from the list. The recommended apps are already pre-assigned and named.
Oletus esimerkki:

---Configure Scrolling options
---Scroll Menu : ON Oletus skrollaamis efekti päällä
OFF skrollaamis efekti pois päältäeffects
---Displayed Items : 7  Oletus 4:stä 10:n itemiä voidaan valita
---Menu y : 110  Oletus - keskitetty ruudulla
Arvon voi valita 0-220 väliltä
Voit säätää koko listan sijaintia ylöspäin { pienempi numeroarvo } tai alas { suurempi numeroarvo }.
Mutta käytä varoen tai muuten yläreuna voi leikata pois näytetyt itemit jos arvo on asetettu liian suureksi, kuten esimerkki kuvissa Ylös & Alas

Esimerkki asetukset:

           Menu y : 0       {liian korkealla}                          Menu y : 110      {keskitetty}                           Menu y : 220     {liian alhaalla}
       
Voit tallentaa ja mennä PS2Browser:n (FMCB restart) ja katsoa tuloksen, ja sitten palata konfiguraattoriin jos muutoksia pitää vielä tehdä.
---Cursor Max Velocity : 1000 Muutta kursorin paikkaa vaakasuunnassa
---Cursor Acceleration : 100   Muuttaa kursorin liikkumisen nopeutta

---Left Cursor: o009 10 merkin maksimi
---Right Cursor: o008 10 merkin maksimi
---Top Delimiter: y-99 Free McBoot               c1[ r0.80Version 1.8 r0.00] y-00 80 merkin maksimi
---Bottom Delimiter: c0 r0.60 y+99Use o006/ o007 to browse list y-00 r0.00 80 merkin maksimi--Video Mode:  AUTO, PAL, NTSC  {Oletus AUTO}
- -Skip MC update check:
ON -Oletus Kontrolloi DVD Playerin päivitys toimitoa muistikortilta
OFF  - Etsii normaalisti päivityksiä
--Skip HDDupdate check:
ON -Oletus Pysäyttää PS2 OSDSYS etsimästä päivitystiedostoja kiintolevyltä. {Kiintolevy ei käynnisty}
OFF  - Käynnistää kiintolevyn ja etsii päivityksiä, sitten sammuttaa kiintolevyn
--Skip Disc Boot: Tietoa
ON -Oletus Estää levyn (if inserted on power-on/reset) käynnistämisen OSD kautta.
OFF - Valinta pois päältä.
--Skip  Sony Logo:
ON -Oletus Skippaa "Sony Computer Entertainment"-Logon, auttaa levyn käynnistys nopeutta.
OFF - Valinta pois päältä

- -Go to Browser:
ON - Free McBoot loads to MC browser menu
OFF - Oletus Free McBoot loads to Sony main menu

--Selected Color -  vaihtaa valitun itemin väriä Sonyn päävalikossa
--Unselected color - vaihtaa ei-valitun itemin väriä Sonyn päävalikossa--MenuX : 320   Oletus - keskitetty ruudulla
Arvo väliltä 0-640.
Voit asettaa koko listan sijaintia vasemmalle {pienempi numeroarvo} tai oikealle {suurempi numeroarvo}.
 Mutta käytä varoen sillä osa tekstistä saattaa leikkautua pois, kuten alla olevissa kuvissa. Joten säädä arvoja pieninä osina kerrallaan
Voit tallentaa ja mennä PS2Browser:n (FMCB restart) ja katsoa tuloksen, ja sitten palata konfiguraattoriin jos muutoksia pitää vielä tehdä.

Esimerkki asetuksia

                             MenuX : 0          {too far left}                      MenuX : 320       {centered}                            MenuX : 640     {too far right}
   

--Enter           X: 030          Y:  -01   Oletus

--Version        X: -01          Y:  -01   Oletus

Asetusten arvoalue  X = vasemmalta{000} oikealle {640}  Y = ylhäältä {000} alhalle {256}  

                     X: 000 - 520                      Y:  000 -  210  {NTSC}
                     X: 000 - 520                      Y:  000 -  242  {PAL}

Yllä olevat asetukset ovat rajat jolloin teksti vielä pysyy ruudun sisäpuolella. Joten varovaisuutta muutosten tekemiseen, kokeilemalla pääsee parhaisiin tuloksiin.
Voit tallentaa ja mennä PS2Browser:n (FMCB restart) ja katsoa tuloksen, ja sitten palata konfiguraattoriin jos muutoksia pitää vielä tehdä.

Esimerkkejä:
Enter on asetettu arvoihin - X: 525 Y: 000 ja Version asetettu arvoihin - X: 520  Y: 210    


Enter on asetettu arvoihin - X: 000  Y: 000 ja  Version asetettu arvoihin - X: 000  Y: 210


Konfiguroi ESR sijainti... (Configure ESR Path...)
Voit valita sijainnin josta Free McBoot etsii ESR:ää käynnistettäväksi.
Oletus esimerkki:


FastBoot: Tietoa
ON - Fastboots a disc if found
OFF -Oletus Valinta pois päältä
Debug screen:
ON - Näyttää vihreän ruudun kun mitään ELF ei löydy käynnistettäväksi
OFF -Oletus Käynnistää PS2 OSD kun ELF ei löydy
Pad Delay: Tietoa
0.0 Oletus

Save CNF to MC0
Tallentaa muutokset mc0:/SYS-CONF/FREEMCB.CNF
Save CNF to MC1
Tallentaa muutokset mc1:/SYS-CONF/FREEMCB.CNF
Save CNF to Mass
Tallentaa muutokset mass:/FREEMCB.CNF

Return to Loader

Käynnistää BOOT.ELF {Etsii mc?:/BOOT/BOOT.ELF, sitten B?DATA-SYSTEM/BOOT.ELF  (ensin PAL, sitten USA, lopuksi JAP)
PS2Browser (FMCB restart}
Käynnistää PS2Browser ja uudelleen käynnistää Free McBootin {ellei muistikorttia ole irroitettu}


Paikkoja joista löytyy apua: